JUDr. Ing. Dagmar Čierna, LL.M., MBA

JUDr., Ing. Dagmar Čierna, LL.M., MBA

Som členkou Slovenskej komory daňových poradcov od roku 1996

DC Credit CEO

Moje služby

Working on Laptop

Viac ako 30 rokov sa venujeme účtovníctvu a daniam.

Dane

Moje dlhoročné skúsenosti a vedomosti v oblasti daní vám môžu pomôcť eliminovať riziká vašich obchodných transakcií a viesť k daňovým úsporám. Daňové poradenstvo poskytujem aj ako jednorazovú službu, alebo na báze pravidelných služieb.

Medzinárodné dane

Každý štát má záujem na výbere daní a potom dochádza k dvojitému daňovému zaťaženiu. Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sú vynikajúcim nástrojom na odstránenie tohto negatívneho dôsledku. Tu platí dvojnásobne, neplaťte viac daní ako musíte.

Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie je proces stanovenia ceny transakcií medzi závislými spojenými osobami za rovnakých podmienok, ako keby medzi sebou obchodovali úplne nezávislé osoby.Posúdime vaše obchodné transakcie a v prípade potreby poskytneme aj vypracovanie transferovej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou.

Vedenie účtovníctva

Účtovníctvo spracúvame pre podnikateľské subjekty aj neziskové organizácie. Dobrý účtovník je základom každého podnikateľa, pretože všetky údaje pre tretie osoby sa čerpajú hlavne z účtovníctva.

Právne služby

V rámci právnych služieb poskytujem odborné zastupovanie klientov pred správcom dane, služby od založenia spoločnosti s výberom naoptimálnejšej formy podnikania, posúdenie obchodných zmlúv, fúzie alebo rozdelenie spoločností, až po likvidáciu spoločnosti.

Znalectvo

Svoje dlhoročné skúsenosti a vedomosti uplatňujem aj ako znalec v odbore Ekonómia a manažment, v odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo a Kontroling.

companies

DC Credit s.r.o

DC Benefit s.r.o

DC Profit s.r.o

DC Logo

History

2020

znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvia Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling, MSSR

2018

založenie spoločnosti D.C Benefit, s.r.o., Česká republika

2012

mediátor, MSSR

2007

založenie spoločnosti D.C Profit, s.r.o. , Slovenská republika

2001

vstup do spoločnosti D.C Credit, s.r.o., Slovenská republika

1998

Accounting and tax consulting at the clients site, Finanzakademie Vien, Austria

1996

daňový poradca, člen SKDP

1992 - 2011

asistent audítora, SKA

1991

zriadenie živnostenského oprávnenia na vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo

Dagmar Cierna Protrait

Kontakt

JUDr. Ing. Dagmar Čierna, LL.M, MBA

Nám. A. Hlinku 26,
017 01 Považská Bystrica

IČO: 31032133
DIČ: SK1023206118
zapísaná na OÚ Považská Bystrica,
č. živnostenského reg. 306-5279

licencia daňového poradcu č. 474/96
licencia mediátora č. 607
licencia znalca č. 915611

tel.: +421 42 4260261-3
mobil: +421 902 913 200
e-mail: dagmar.cierna@danove-poradenstvo.sk
www.dagmarcierna.sk
www.dccredit.sk

0%